Fundaţia Umanitară Pro Vita

 

Potrivit scopului fundaţiei,

serviciul social principal al fundaţiei  este asistenţa socială cu cazare, sprijin  în vederea  integrării în societate a tinerilor proveniți din sistemul de protecție a copilului.

Serviciul este compus dintr-un ansamblu de activităţi care răspund  nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale ale acestor tineri.

Serviciul social este furnizat în cadrul centrului rezidențial, numit *Cămin de tineret*, situat în Baia Mare, str. Berzei, nr.3.

Activităţile principale ale serviciului  sunt:

1. Cazare (în camere de câte 2 persoane, având la dispoziție oficii de pregătire și servire a mesei, spălătorie, săli de petrecere a timpului liber);

2. Sprijin în integrarea în societate și pe piața muncii;

3. Sprijin în rezolvarea unor probleme personale;

4. Educare, sprijin în dezvoltarea personalităţii;

5. Dezvoltare de abilități pentru o viață independentă;

6.  Consiliere psihologică și suport emoțional.

Categoriile de beneficiari cărora se adresează serviciul social sunt:

1.  Tineri între 18 și 30 de ani care părăsesc  sistemul instituționalizat de protecție a copilului sau care provin din acest sistem și se regăsesc într-o situație de dificultate – devenind persoane fără adăpost, victime ale abuzului în familie, victime ale traficului de persoane, etc.

2. Tineri intre 18-35 de ani, încadrați într-un grad de handicap II sau III, lipsiți de sprijinul familiei naturale, care sunt dornici și apți  de a se integra  în societate și pe piața muncii.