Proiectele fundaţiei

   

" TINERI NEVOIAŞI ÎN PRAGUL VIEŢII "

  Proiectul se adresează tinerilor cu vârste cuprinse  între 18 si 26 ani, apartinând categoriilor defavorizate, tineri proveniţi din sistemul de protecţie institutionalizat, tineri proveniţi din familii nevoiaşe, tineri cu deficienţe, oferindu-le în situatia lor de nevoie  sprijin în vederea satisfacerii nevoilor personale, respectiv formarea lor pentru o viaţă independentă.
  Obiectivele proiectului
- formarea tinerilor pentru atingerea unei independenţe financiare
- formarea unei personalităţi conturate: imagine de sine corectă, capacitatea de a lua decizii, capacitatea de a stabili relaţii sănătoase cu cei din jur .
- formarea unor deprinderi practice, gospodăreşti
- pregătirea pentru viaţa de familie.
   Serviciile oferite
- cazare în căminul fundaţiei, în camere cu 2 sau 3 paturi, cu bucătărie comună pentru gătirea şi servirea mesei, spălătorie, cluburi pentru petrecerea timpului liber;
- consiliere personală pe diferite probleme;
- intermediere pe piaţa muncii pentru fiecare beneficiar;
- activităţi ce au ca scop dobândirea unor abilităţi practice;
- activităţi educative;
- activităţi de formare profesională in domeniul informatic

 " INSTRUIRE PROFESIONALĂ PENTRU SURDO-MUTI "

Proiectul a început în anul 2006 si s-a implementat sub forma unui curs de zi cu o durata de 2 ani, adresându-se persoanelor cu deficienţe de auz.
Aceste persoane trăiesc într-o lume a lor, o lume a semnelor, fără posibilitati de pregătire intelectuală în cadrul sistemelor formale, necesitând o atenţie speciala.
  Scopul proiectului
- ridicarea nivelului intelectual, moral şi spiritual al tinerilor cu deficienţe de auz.
- sprijin in vederea dobandirii independentei personale, astfel incat tanarul sa fie  capabil să se susţină, să îşi întemeieze o familie, să aibă acces în lumea oamenilor cu auz normal.
  Serviciile oferite se concretizau in  cursuri avand menirea:
- dezvoltarii abilităţilor de comunicare în limba materna, a vocabularului si a abilităţilor de comunicare în scris;
- învăţarii limbii engleze;
- însuşirii unor cunoştiinţe şi aptitudini în domeniul informaticii

 

 " TINERI TALENTAŢI, SPRIJIN ŞI COLABORARE " 

Proiectul a luat naştere în urma identificării nevoii de sprijin a tinerilor talentaţi, dornici să urmeze o formă de învăţământ superior, având o situaţie financiară care nu le permite acest lucru. De asemenea am constatat că prezenţa tinerilor ce provin din familii naturale în rândul tinerilor ce părăsesc sistemul de protectie a copilului aduce o influenţă pozitivă în modul de relaţionare cât şi o dorinţă de progres a acestora.
  Obiectivele proiectului:
sprijinirea tinerilor care urmează o formă de învăţământ superior, prin asigurarea cazării la căminul de tineret al fundaţiei, având la dispoziţie bucătărie, spălătorie, sală de lectură
eficientizarea rezultatelor şi a muncii cu tinerii crescuţi în centrele de plasament, prin implicarea în activităţi a tinerilor crescuţi în familii naturale care au dobândit principii morale şi etice superioare.
  Servicii oferite:
- cazare în căminul fundaţiei,
- consiliere personală pe diferite probleme;
- activităţi educative;
- activităţi de formare profesională in domeniul informaticii